Kunderne

Jeg har fulgt efteruddannelsen i Lederskab, Mindfulness og Coaching i løbet af 2013. Kurset har virkelig været med stort udbytte og har rykket nogle grænser hos mig positivt. Martin og Niko som kursusledere havde en afgørende betydning for forløbet. Deres tilgang og det rum de skaber er unik. De har en måde at undervise på som gør at man hele tiden får input og skift imellem praksis og teori , som gjorde at dagene utrolig interessante og inspirerende. Afslutningsvis havde vi fornøjelse af at fordybe os i to dage i selskab med naturen ”langt ude i skoven”, som var det perfekte punktum på et super forløb. Den største gevinst for mig, er at jeg har fået en større bevidsthed om mig selv og fået konkrete redskaber, som kan påvirke positivt mine medmennesker både privat og i mit lederskab.
Mette V. Kjærgaard , Salgchef, ChokoladeCompagniet
Lederskab og mindfulness og coaching At få så meget ud af 7 x 2-dages moduler, som jeg har fået, sker kun ved at øve og øve, og ikke kun tale om, hvordan det skal være – men gøre det! Det er ægte kompetenceudvikling efter min mening. Det er her, jeg som deltager mærker læringen og kan omsætte den til handling både i mit job og i mit privatliv. At have deltaget i kursusforløbet ”Indre og ydre lederskab” har givet mig: • Konkrete redskaber i at coache enkeltpersoner eller grupper mhp at opnå udvikling, der kan bruges både på jobbet , og i det private – individuelt og i relation med andre • Træning i at coache enkeltpersoner og grupper • Viden om og træning i at bruge kroppen til at give værdifulde oplysninger mhp at opnå udvikling og selvindsigt • Indsigt i mine styrker og bevidsthed om, hvad der skal til, for at jeg kan fungere optimalt som coach • Indsigt i at mit ydre lederskab er afhængigt at mit indre – dvs hvor godt jeg kender mig selv og mine værdier • Personlig erfaring med at Mindfullness og meditation kraftigt reducerer stress, giver bedre søvn og mere overskud til at være den person, som jeg gerne vil være – og i alle situationer • Mulighed for at opnå synergi og lære mere pga de andre , meget forskellige, deltageres engament Det har tillige være vigtigt for mig, at der arbejdes ud fra evidensbaserede metoder, og at underviserne med deres faglige og personlige kompetencer, er rollemodeller og selv gør, hvad de siger, man ”bør” gøre. Med deres mod, omsorgsfulde ,nærværende, lyttende og konfronterende adfærd – har de hele tiden haft deltagernes udvikling for øje. Bente Bassett Education Director Novo Nordisk
Bente Basset , Education Director, Novo Nordisk
"Dette kursusforløb (mindfulness, coaching og lederskab) giver indsigter, redskaber og træning som skærper og støtter 'det indre kompas' og dialogværktøjer - på en måde som er meget givtig både i lederrollen og i andre profesionelle roller. Både bredt og mere specifikt fx. i forbindelse med coaching. På de enkelte kursusdage er der samtidig en samklang af seriøsitet, humor, varme, intensitet og stor ro. Det gør, at udbyttet på de enkelte dage i høj grad bundfælder sig". Hanne Kirk Ladekjær, Sekretariatsleder i Brøndby Kommune
Hanne K. Ladekjær , Sekretariatsleder
"Mindfulness kurset for ledere var en god og intens oplevelse. Niko og Martin er super gode til at skabe tid og rum til fordybelse, og de supplerer hinanden rigtig godt. Samtidig formår de at sammensætte et spændende program der intuitivt tilpasses deltagerne og situationerne. Det gjorde at jeg oplevede en tilpas afveksling mellem oplæg, fordybelse og øvelser der kaldte på refleksion. Selvom jeg har beskæftiget mig med personlig udvikling, coaching og mindfulness igennem nogle år, så oplevede jeg at få både inspiration og konkrete redskaber med mig derfra. Det var nyt for mig at arbejde med mindfulness i en arbejdsmæssig sammenhæng, hvilket gjorde at jeg blev jeg endnu mere bevidst om betydningen af de ressourcer der er tilgængelige for mig når jeg formår at være fuldstændig tilstede i nuet - med mig selv og med mine omgivelser.” - Jette Ammentorp, forskningsleder, lektor, ph.d., Sygehus Lillebælt
Jette Ammentorp , Forskningsleder
"Brøndby Tandpleje gennemførte en trivselsundersøgelse, der viste et rigtig fint resultat. Men hvordan fastholder man en god trivsel eller måske ligefrem forbedrer den, samtidig med, at man er i gang med et generationsskifte? Ledelsen henvendte sig til Niko Grünfeld fra What is pink? der i et samarbejde med os udarbejdede et dynamisk program for hele personalet. Overskriften på seminaret var: Det effektive og begejstrede team. Vi fik spændende oplæg, men allervigtigst: Vi blev udfordret med øvelser, der tog udgangspunkt i det anerkendede perspektiv. Det føltes som en leg. Men der var aldrig tvivl om, hvor det skulle bringe os hen. Alle var meget begejstrede for den utroligt fine måde, hvorpå Niko formåede at føre os igennem disse seriøse emner. Og vi fik virkelig flyttet os! Alle forlod seminaret med armene over hovedet og vi oplever efterfølgende, at vores daglige samarbejde er blevet endnu bedre! Tak til Niko fra hele personalet i Brøndby Tandpleje"
Kitte Nottelmann , Overtandlæge
"What is pink? har løbende gennem 2011 gennemført forløb med Mindfulness træning på fem arbejdspladser i Københavns Kommune som led i projekt Mere sund – Mindre rund. Martin og Niko er behagelige og tillidvækkende personer og gode til at favne og gå i dialog med en bred og meget forskellig kreds af medarbejdere. Tilbagemeldingerne på selve forløbene har været positive. Flere giver udtryk for, at de har indarbejdet nye vaner og fået værktøjer til at håndtere stressede situationer på arbejdet. I Folkesundhed København kan vi varmt anbefale What is pink? til afholdelse af forløb med mindfulness træning". - M. Lemser, projektleder, Folkesundhed København, 2011
M. Lemser , Projektleder
Uddannelse- og coachingvirksomheden What is pink? v/Niko Grünfeld har en fast samarbejdsaftale med Nordeas Leadership afdeling i forbindelse med træning af alle nationale og internationale ledere i banken. Niko blev udvalgt fordi han er en moden og rummelig person kombineret med et højt fagligt niveau i blandt andet: coaching, ledertræning og faciltering. Hans baggrund fra både Handelshøjskolen og Kaospiloterne gør at han både kan møde vores ledere i øjenhøjde og udfordre dem til at lære nyt. Vi er yderst tilfredse med Nikos indsats og vores samarbejde de sidste par år. Vi værdsætter Nikos professionelle tilgang og interesse i vores virksomhed og vi kan på det varmeste anbefale Niko til andre virksomheder. Niko kendertegnes ved ordet troværdighed - han leverer hvad han lover og derfor er han en af vores foretrukne konsulenter.
Rosa Lind , Chefkonsulent
Mindfulness på VIA University College. Niko formår på fremragende vis at skabe et på én og samme gang intenst og roligt, grænseoverskridende og trygt, professionelt og hjerteligt, idérigt og fordomsfattigt, svævende og velfunderet rum med gode muligheder for nærvær og indsigt. For den, der for alvor indlader sig herpå, er der heri næring for tanke og følelser. Champagne for krop og sjæl. Det bobler! Frank j. Agerholm, Lektor, Cand. pæd. i pædagogisk filosofi
Frank j. Agerholm , Lektor
"What is pink? har gennemført et længerevarende udviklingsforløb med personalet og ledelsen ved Brøndby Kommunes IT-afdeling. Forløbet har i høj grad betydet, at der er blevet flyttet grænser, relationerne såvel som fællesskabet er blevet markant styrket. Det har haft afgørende betydning for trivslen. What is pink? blev valgt med baggrund i, at firmaet tidligere havde gennemført et succesfuldt teamforløb et andet sted i organisationen. Niko Grünfeld møder sine samarbejdsparter i øjenhøjde, er en troværdig og professionel person, som på fremragende vis formår at skabe intensitet og ro i et trygt miljø, hvor han gennemfører grænseoverskridende samtaler og øvelser. Han har i allerhøjeste grad bidraget med en øget trivsel og varig læring til alle i afdelingen."
Irene Andersen , It-chef
”Niko leverer en kraftfuld workshop, der ikke kun handler om at udvikle sig som coach, men også at få fat i de dybere dimensioner af sig selv som menneske. De formår begge at skabe et trygt univers hvor nærvær, læring, erfaring og udbytte foregår på højt niveau, og indbyder kursisterne til at ”danse” sammen med dem. De deler frit ud af deres egen dybde og viden omkring coaching, og har et herligt menneskeligt perspektiv. Det er et kursus der beriger deltagerne som mennesker, og giver indsigt og læring at tage med arbejdslivet såvel som privat".
Kristina Johannson , chefkonsulent
Margit Ryberg, overtandlæge, Den Kommunale Tandpleje, Dragør Kommune "Jeg deltog i to dage sammen med 16 andre nysgerrige kursister i kurset pink grundstof. Det blev to fantastiske dage, hvor Niko, Peder og Martin øste af deres viden på en afslappet, uhøjtidelig og humoristisk måde. De øvelser, som de igangsatte, gav en indsigt, som var langt mere værdifuld, end hvis vi blot havde fået det fortalt og forklaret. For mig personligt, var den største oplevelse, den selvindsigt jeg pludselig under en øvelse fik, om min egen rolle i samtaler med andre mennesker. Så nu øver jeg mig hver dag på at "gemme" mine egne gode løsninger væk og i stedet stille kraftfulde spørgsmål, så dialogen åbner for min samtalepartners egne refleksioner og løsninger. Det er utroligt og fantastisk, at man på bare to dage kan lære sine medkursister så godt at kende, især igennem vores intense og nærværende samtaler/øvelser. De efterfølgende refleksioner var noget af det, som gav mest læring."
Margit Ryberg , Overtandlæge
Gitte Dehlholm, Overlæge,Ph. D. Odense Universitetshospital "Et spændende, udfordrende, lærerigt, intenst – og sjovt kursus. Både praktisk og teoretisk funderet og som gav mulighed for at lære at lytte til de andre og til en selv. Vi fik viden om grundelementerne i coaching, afprøvet disse med mange praktiske øvelser og fik indblik i kraftfulde spørgsmål og specifikke og handlingsorienterede elementer, der kan initiere en forandringsproces. Peder Venge og Niko Grünfeld er meget forskellige personer, men netop derfor supplerer de hinanden vældig godt. De har en personlig og tydelig lederstil, der på en gang både er uhøjtidelig og seriøs og som medvirkede til at gøre kurset til en inspirerende, positiv og betydningsfuld oplevelse".
Gitte Delholm , Overlæge
Martin Ehrensvärd fra What is pink? er en eminent inspirerende person - jeg bliver glad hver gang jeg møder ham! Han været til stor hjælp for mit arbejde i vores organisation. Samarbejdet med ham har skabt en række vigtige forandringer, særligt med hensyn til relationer. Det er sjovt så meget det betyder hvordan man relaterer til andre mennesker. Ikke mindst er det interessant hvordan Martins undervisning i at være mere sig selv faktisk på samme tid gør arbejdet sjovere og mere effektivt. Det er åbenbart ikke kun en floskel. Susanne Toftegaard Hansen, Udviklingschef (souschef), VIBORGegnens Erhvervsråd, 2010
Susanne T. Hansen , Udviklingschef