Kategori

Visions- og ideworkshop for Sønderborg Kommune

2. november 2012

3. november har Sønderborg Kommune inviteret 60 mennesker til en workshop der skal munde ud i visioner og konkrete ideer for fem boligområder i kommunen. What is pink? har designet dagen og kommer otte mand høj for at føre deltagerne sikkert igennem processen. Ud over procesledelse stiller What is pink? med en illustrator og en filmmand til at videodokumentere løsningerne. Vi glæder os til dagen
Læs mere

Mindfulness på CBS

7. oktober 2012

På Copenhagen Business School skal HR afdelingen have et introduktionskursus til mindfulness. Det er et led i HR afdelingens ambition om konstant udvikling:
Læs mere

Karen Hækkerups socialpolitiske årsmøde

26. september 2012

Socialministeren afholder i samarbejde med Bindslev Nextstep sit socialpolitiske årsmøde d. 27 september på Toldboden i København, og What is pink? er med på proceslederteamet.
Læs mere

Fusion og forandringsproces for Hjørring Kommunale Tandpleje

2. februar 2012

Vi glæder os til at påbegynde samarbejdet med Hjørring Kommunale Tandpleje, der i den kommende tid skal bygge nyt hovedsæde, sammenlægge klinikker og finde en fælles kultur for deres fremtidige virke. Det bliver interessant at følge. Vi begynder med to dages samling i Nordsøcenteret. Vel mødt!
Læs mere

Faciliteret undervisning på VIA University College

18. august 2011

What is pink? har i dag trænet ca. 20 undervisere på VIA University College (Ernæring og SUndhed) i rollen som facilitator. Det vil sige; evnen til at skabe rum for en mere involverende, fokuseret og inspirerende undervisning sammen med de studerende. VIA udfordrede deres egen vanetækning ift. undervisning - tak for invitationen:-) Niko Grünfeld var dagens udsendte for What is pink? PS. Hvor trænger din/jeres vanetænkning til et eftersyn?
Læs mere

Ledelsesudvikling for Bakkeskolen

14. april 2011

What is pink? leverer personlig lederudvikling og teamudvikling for lederteamet på Bakkeskolen i Esbjerg. Vi har samarbejdet med Bakkeskolen i to år og meget positivt er hændt siden det første møde.
Læs mere

Camp for Ligestillingsministeriet

30. marts 2011

Kønsmainstreaming handler om at integrere køn og ligestilling i kerneopgaverne - i trafikplanlægning, i fødevareoplysning, i lovforslag på det sociale område, i aktivering af ledige osv.
Læs mere

Mindfulness i Københavns Kommune

13. marts 2011

Seks større arbejdspladser i Københavns Kommune deltager i projekt 'Mere sund - mindre rund'. Som et led i projektet kører der i foråret et forløb i mindfulness over seks uger på hver af arbejdspladserne. Forløbet er dels et tilbud til den enkelte om mentale redskaber til bedre balance, dels et led i en udvikling af organisationen og af de relationer som udgør organisationen. What is pink? står for udviklingen og gennemførelsen af mindfulness forløbet.
Læs mere

Teamudviklingsforløb for Deloitte

3. februar 2011

What is pink? kører i 2011 et udviklingsforløb for et ledende team i Deloitte. Forløbet inkluderer en teamanalyse, hvor teamet vurderer og evaluerer sig selv ift. deres evne til at skabe resultater. Teamanalysen måler bl.a. på relationernes forhold til hinanden. Mistillid er lig med omkostninger, så desto højere tillid der findes i et team, desto højere sandsynlighed for succes.
Læs mere

TeamWorks for Bakkeskolen 75 ansatte

24. januar 2011

What is pink? skal inspirere og facilitere en proces for hele personalet (75 ansatte) på Bakkeskolen i Esbjerg. Skolen arbejder teambaseret og ønsker øget fokus på denne samarbejdsform. What is pink? arbejder ligeledes med lederteamets udvikling gennem procesfacilitering og inspiration. Dagens arbjedsform bliver en blanding af praksisøvelser understøttet af teori og humor!
Læs mere

Politiker topmøde om fremtidens psykiatri

9. januar 2011

Marienlyst i Helsingør danner 20-21 januar ramme for at Benedikte Kiær og Bertel Haarder sammen psykiatriordførere og de førende organisationspolitikere inden for psykiatriområdet udvikler fælles billeder og mål for psykiatrien. Konsulenthuset Bindslev forestår dagen, og What is pink? leverer procesledelse.
Læs mere

Strategi for Grundfos

9. januar 2011

Som et led i et større strategi arbejde mødes internationale ledere i Grundfos i Hamborg 11-13 januar. Målet er at sikre at Grundfos på få år bliver ledende inden for det hastigt ekspanderende marked for håndtering af spildevand. What is pink leverer, i samarbejde med Bindslev, procesledelse.
Læs mere