Coaching af teams

Ekstraordinære metoder til ekstraordinære teams

Teams er sat i verden for at skabe vedvarende konkurrencedygtige resultater. Så simpelt kan det udtrykkes, men teams er mere end en simpel maskine med forskellige reservedele og en uendelig produktionskraft; det er et levende, dynamisk system med formelle og uformelle regler, roller, visioner, blinde pletter, konflikter, forventninger, mål og stemninger. Enhver der har arbejdet i teams kender dette gennem egen oplevelse og erfaring. Vi arbejder med teamet som et levende og komplekst system, og vi er dedikerede til at udvikle bæredygtige, inspirerede, velfungerende og højtydende teams.

Det begejstrede og effektive teamwork
What is pink? tilbyder en banebrydende teamanalyse og udviklingsproces for teams, der vil arbejde professionelt og målrettet mod det excellente teamwork. En teamanalyse og en arbejdsform baseret på teammedlemmernes egne vurderinger, idéer og holdninger til dets ydeevne. To kernekompetencer er i fokus; teamets produktivitet og teamets positivitet. (succesrige teams finder egne svar og løsninger igennem understøttende, kreativt stimulerende og udfordrende coaching.) Vores spidskompetence er, at lede og coache teams mod det begejstrede og effektive teamwork. 
Hvad er effekten af et samarbejde med os:

  • En ny kommunikationsplatform, der skaber grundlag for nye resultater og et styrket socialt sammenhold.
  • En visuel rapport og et øjebliksbillede af teamets nuværende styrker, udfordringer og udviklingspotentiale.
  • En styrket kollektiv bevidsthed, fokus, positivitet, ejerskab og handlekraft.
  • Et visuelt arbejdsværktøj, der mindsker afstanden mellem der hvor teamet er i dag, til der hvor teamet gerne vil hen.
  • Et nyt ‘mindset’ i teamet - fokus på teamets DNA og potentiale

Undersøgelser viser, at succesfulde teams er handlekraftige og udvikler kraftfulde relationer, der motiverer og fastholder handlekraften. Teamanalysen bygger på disse to fundamentale byggesten; faktorer der optimerer produktivitet og faktorer der fremmer positivtet. Selvom teams besidder et stærkt produkt opnår de ikke enestående resultater, uden et højt niveau af positivt engagement, ejerskab og evne til at neutralisere negativet.

Kontakt Niko Grünfeld for en uddybende dialog om dit team og referencer fra vores arbejde.