Konferencer og camps

Involverende konferencer og camps...

What is pink? er strategiske og praktiske rådgivere i udviklingen af dynamiske og lærerige konferencer og camps. Vi varetager opgaver fra start til slut og nogle gange er vi primært hyret ind som værter eller procesledere. 

Her er en video fra en resultatorienteret workshop med borger-involvering fra særlig udsatte boligområder i Sønderborg Kommune.

Her er en anden video fra en uddannelseskonference med Region Sjælland som kunde hvor What is pink? leverede koncept, proces og værtskab for ca. 100 deltagere.

Kontakt Niko Grünfeld for at høre om vores arbejde med dynamiske inspirationskonferencer eller målrettede camps mv., hvor rigtig mange mennesker og organisationer skal involveres, udvikle initiativer og tage ejerskab til at føre dem ud i livet.