Organisationsudvikling og forandring

Organisationsudvikling og forandringsprocesser

Vi leder og faciliterer mennesker, grupper og teams gennem en given forandringsproces med øje for de menneskelige dynamikker og processer, der i virkeligheden får tingene til at ske. Mistillid i teamet kan fx. måles på bundlinjen og i lysten til at bevæge sig fremad samlet.

Hverken ledelse eller forandringsledelse kan sættes på formel. Ledelse handler primært om mennesker og om menneskelige følelser og handlen. Det er vigtigt at erkende, at forandringer skaber angst og uro i det menneskelige system; dette fænomen kan man overkomme enten ved at arbejde med meget små forandringer og/eller ved at erkende, at denne angst og uro er der og bevidst arbejde med at skabe klarhed omkring den eller de forandringer, der tilstræbes.

Vi tror, det er vigtigt at knytte begreberne lederskab og samarbejde sammen, og at det er vigtigt i forbindelse med forandringer at arbejde med og bevidstgøre intentionen med forandringen og de reaktioner der måtte opstå undervejs.

Kontakt Niko Grünfeld for at høre mere om facilitering af forandringsprocesser mv.