Hvad kan mindfulness?

Hvad kan mindfulness?

Mindfulness er en evidensbaseret og videnskabeligt anerkendt metode til forebyggelse af blandt andet indre og ydre relateret stress. Enhver form for stress imødegås i mindfulness med en opmærkshedsskærpende strategi, hvis mål er at udvikle stabilitet, balance og nærvær i sind og krop. I mindfulness trænes tilstedeværelse i nuet gennem opmærksomhedsøvelser, åndedrættet, guidede meditationer og kropsøvelser.

Mindfulness i en arbejdsmæssig kontekst sætter stress- symptomer ind i en større sammenhæng, der strækker sig ud over ‘for meget travlhed’. Stress kan f.eks. også opstå på grund af dårlig samarbejds- og kommunikationskultur eller følelsen af at være truet af en fyring eller lignende.

Oplevelser af f.eks. arbejdsmæssig forventningspres (indre og ydre styret) eller følelsen af uoverensstemmelse med kolleger beslaglægger ofte så megen negativ energi, at selv mindre arbejdsmæssige belastninger oveni udløser stressreaktioner i krop og sind. Dette påvirker naturligvis den individuelle og kollektive arbejdsglæde og trivsel.

Mindfulness-baseret stress-reduktion (MBSR) er udviklet netop som et svar på stressrelaterede problemstillinger, og der foreligger efterhånden en lang række dokumenterede effekter af træningen. Gennem daglig træning - i 8 uger - kan medarbejdere lære at anvende egne indre ressourcer og håndtere hverdagens udfordringer med mere konstruk- tiv stress.

Deltagere på længerevarende mindfulness-forløb beretter om følgende resultater:

 • Forbedret evne til at håndtere pressede situationer
 • Øget koncentrationsevne og kreativitet
 • Udvikling af større kontrol, balance og ro
 • Bedre evne til at kommunikere konstruktivt og empatisk
 • Fysisk og mental afslapning samt bedre trivsel
 • Reduktion i fysiske og psykiske sygdomssymptomer
 • Færre sygedage og mindre negativitet og brok.

Opsummering af mindfulness

 • Mindfulness er at være opmærksom på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme, vurdere og analysere.
 • Mindfulness træner opmærksomhed, nærvær og tilstedeværelse.
 • Mindfulness er dels en metode men også en livsanskuelse, som man kan lære sig gennem daglig praksis.
 • Mindfulness handler om accept af én selv og éns egne tanker, følelser og oplevelser i nuet. Det giver mulighed for sortere i de mange impulser, vi konstant er udsat for.

 

 Kontakt Niko Grünfeld for at høre mere om vores træningsforløb.