Uddannelse og kurser

Coaching, mindfulness og lederskab uddannelse 

Download folder om uddannelsen og kontakt Niko Grünfeld for at høre mere. Du kan også snakke med tidligere deltagere og høre om deres udbytte.

Uddannelsen spænder over tre fag, som hænger nøje sammen:

  • Kunsten at samtale - få det bedste frem i en anden person: 
4-5 februar 2014
  • Mindfulness og nærvær - få det bedste frem i dig selv: 
31 marts - 1 april 2014
  • Relationernes dynamik i teams - få det bedste frem i andre
: 28-29 maj 2014
  • Til sidst, 2-3 september 2014, afholdes et integrationskursus i naturen, hvilket giver fire moduler i alt.

På dette uddannelsesforløb vil du opdage, hvordan du kan indgå i kreative og resultatskabende fællesskaber med andre mennesker samtidig med at du vil få en naturlig dybere bevidsthed om dig selv, dine ressourcer og hvordan du positivt påvirker andre mennesker.

"Dette kursusforløb giver indsigter, redskaber og træning som skærper og støtter 'det indre kompas' og dialogværktøjer - på en måde som er meget givtig både i lederrollen og i andre profesionelle roller. Både bredt og mere specifikt fx. i forbindelse med coaching. På de enkelte kursusdage er der samtidig en samklang af seriøsitet, humor, varme, intensitet og stor ro. Det gør, at udbyttet på de enkelte dage i høj grad bundfælder sig". Hanne Kirk Ladekjær, Sekretariatsleder i Brøndby Kommune

 Bente Bassett, Education Director, Novo Nordisk
"At få så meget ud af dette kursusforløb, som jeg har fået, sker kun ved at øve og øve, og ikke kun tale om, hvordan det skal være – men gøre det! Det er ægte kompetenceudvikling efter min mening. Det er her, jeg som deltager mærker læringen og kan omsætte den til handling både i mit job og i mit privatliv. At have deltaget i kursusforløbet ”Indre og ydre lederskab” har givet mig:
•Konkrete redskaber i at coache enkeltpersoner eller grupper mhp at opnå udvikling, der kan bruges både på jobbet , og i det private – individuelt og i relation med andre
•Træning i at coache enkeltpersoner og grupper
•Viden om og træning i at bruge kroppen til at give værdifulde oplysninger mhp at opnå udvikling og selvindsigt
•Indsigt i mine styrker og bevidsthed om, hvad der skal til, for at jeg kan fungere optimalt som coach
•Indsigt i at mit ydre lederskab er afhængigt at mit indre – dvs hvor godt jeg kender mig selv og mine værdier
•Personlig erfaring med at Mindfullness og meditation kraftigt reducerer stress, giver bedre søvn og mere overskud til at være den person, som jeg gerne vil være – og i alle situationer
•Mulighed for at opnå synergi og lære mere pga. de andre, meget forskellige, deltageres engagement.

Det har tillige være vigtigt for mig, at der arbejdes ud fra evidensbaserede metoder, og at underviserne med deres faglige og personlige kompetencer, er rollemodeller og selv gør, hvad de siger, man ”bør” gøre. Med deres mod, omsorgsfulde, nærværende, lyttende og konfronterende adfærd har de hele tiden haft deltagernes udvikling for øje."

Ring til Niko Grünfeld på 2888 9520 eller skriv til niko@whatispink.dk


Prisen er 9.995 kr. ekskl. moms og 5.995 kr. for private betalende.